Temp Artist Group

 "Memories of the North" Rethinking Souvenirs and Cultural Identity" 2008

1/9

Memories of the North is an exhibition of ongoing investigations into the theme of Nordic cultural identity, souvenirs and nation branding.

How well do our existing national symbols and cultural icons, represent our diverse contemporary societies?  What does it mean to travel and what is a souvenir?  How can we craft alternatives to those currently offered by the travel and souvenir industries?  The project is a long term investigation of these questions, that continues as the exhibition travels to new venues in the Nordic countries.

The participating artists have chosen to explore these issues by inviting the public to workshops, participatory interventions, performances and an exhibition that displays the results of these engagements.

The Swedish artist group S-U-B is the initiator of the project that so far involves five artist groups and three individual artists. The project continues to grow as the participants engage other artists and local communities along the way.

Memories of the North: Rethinking Souvenirs and Cultural Identity -S-U-B: SissiWesterberg, Ulf Samuelsson og Benjamin Slotterøy (se)Temp: Anne Thomassen, Ruth Moen, Ann-Helen Mydland and Heidi Bjørgan (no) Eva Brownies: Karoliina Taipale and Eliza Karmasalo (fi)C.S.C.A.A: Eemil Karila and Kalle Lampela (fi)RACA: Pulsk Ravnog Johan Carlsson (dk), Nils Viga Hausken (no), Lotte of Norway -Lotte Slotterøy (no), Daniel Peltz (usa)

Temp: Moving Places, Moving Objects

Based on souvenir plates and souvenir aesthetics, the Bergen-based artist group Temp investigates and collects memories and stories. Souvenir aesthetics are traditional idealized, simplified, stencil-like based on a set of own aesthetic rules, often without connection to the actual place and the place's 'authentication'. Memories, travel and the idea of ​​'another place' as part of (national) identity building can here be seen in context.

Temp's plates are a mixture of manipulated 'readymade' souvenirs and personal unique memory plates. At the meeting point between these categories, we want to show the local/global and private/public qualities of the souvenir and how we are marked by our imaginations when we travel.

This is repeated in the processing of the wall painting/wallpaper. Beach, palm trees, sunshine are probably just as much a part of Norwegian contemporary identity as fjords and mountains, and a symbol of the all-Norwegian term: 'The South', which is an idealized and generalized expression for beach holidays in warmer southern regions. Every Norwegian knows exactly what this entails. Is this then less Norwegian, and less authentic part of Norwegian identity than an object made in China, with slightly glaring colors of people in bunad and the claim 'Memory from Norway'.

Moving places Moving objects opens up a landscape for the examination of national and private identity by juxtaposing the market object with the private function the souvenir has, namely being a carrier of our completely private memories and hopes

 

NO

Minner fra nord

Memories of the North er en utstilling med pågående undersøkelser av temaet nordisk kulturell identitet, suvenirer og nation branding.

Hvor godt representerer våre eksisterende nasjonale symboler og kulturelle ikoner våre mangfoldige samtidssamfunn? Hva betyr det å reise og hva er en suvenir? Hvordan kan vi lage alternativer til de som for tiden tilbys av reise- og suvenirindustrien? Prosjektet er en langsiktig undersøkelse av disse spørsmålene, som fortsetter mens utstillingen reiser til nye arenaer i Norden.

De deltakende kunstnerne har valgt å utforske disse problemstillingene ved å invitere publikum til workshops, deltakende intervensjoner, forestillinger og en utstilling som viser resultatene av disse engasjementene.

Den svenske kunstnergruppen S-U-B er initiativtaker til prosjektet som så langt involverer fem kunstnergrupper og tre individuelle kunstnere. Prosjektet fortsetter å vokse etter hvert som deltakerne engasjerer andre kunstnere og lokalsamfunn underveis.

Memories of the North: Rethinking Souvenirs and Cultural Identity -S-U-B: SissiWesterberg, Ulf Samuelsson og Benjamin Slotterøy (se)Vikarer: Anne Thomassen, Ruth Moen, Ann-Helen Mydland og Heidi Bjørgan (no) Eva Brownies: Karoliina Taipale og Eliza Karmasalo ( fi)C.S.C.A.A: Eemil Karila og Kalle Lampela (fi)RACA: Pulsk Ravnog Johan Carlsson (dk), Nils Viga Hausken (no), Lotte of Norway -Lotte Slotterøy (no), Daniel Peltz (usa)

 Temp: Moving Places, Moving Objects

Med utgangspunkt i suvenir tallerkener og souvenir estetikk undersøker og samler den Bergens baserte kunstergruppen Temp minner og historier. Suvenir estetikk er tradisjonelle idealisert, forenklet, sjablong aktig basert på et sett av egne estetiske regler ofte uten sammenheng med det faktiske stedet og stedets ’autentisert’. Minner, reising og ideen om ’et annet sted’ som en del av (nasjonal) identitetsbygging kan her sees i sammenheng.

Temps tallerkener er en blanding av manipulerte ’readymade’ suvenirer og personlige unike minne tallerkener. I møtepunktet mellom disse kategoriene ønsker vi å vise de lokale/globale og private/offentlige kvalitetene ved suveniren og hvordan vi preges av våre forestillinger når vi reiser.

Dette går igjen i bearbeidelsen av veggmaleriet/tapeten. Strand, palme, solskinn er vel like mye en del av norsk kontemporær identitet som fjord og fjell, og et symbol på det helnorske begrepet: ’Syden’, som er et idealisert og generalisert utrykk for badeferie i sydlige varmere strøk. Enhver nordmann vet nøyaktig hva dette innebærer. Er dette da mindre norsk, og mindre autentisk del av norsk identitet enn et objekt laget i Kina, med litt grelle farger av folk i bunad og påstanden ’Minne fra Norge’.

Moving places Moving objects åpner opp et landskap for undersøkelse av nasjonal og privat identitet gjennom å samstille markedsobjektet med den private funksjonen suveniren har nemlig å være en bærer av våre helt private minner og forhåpninger