Temp Artist Group

Craft Biennale 2005, Gothenburg, Sweden 2005

1/9

Craft Biennale 2005, organized by Craft Sweden, Røda Sten, Gothenburg, Sweden

Curator: Madeleine Park

Temporary Space Invasion

Temp explores today's changing art scene where artists often take on multiple roles. The theme of the exhibition is to portray ourselves as a curator and artist group. To highlight the field of tension between the individual and the collective expression and to map our artistic activities.

The installation is structured as a puzzle in art, with a documentary and a narrative part. In the documentary part, we show our operation of Gallery Temp. In the narrative part, we ask questions about creating art, the work itself. By sampling new and old works, fragments, sketches and mapping networks and surroundings, we create a new work, a new context. Our method is a 'pollution' of each other's individual works. This method has been a fruitful strategy that we have developed through various exhibition concepts. Here we transfer the method to the work Temporary Space Invasion - we´ll soon invade a space near you!

NO

Temporary Space Invasion

Temp utforsker dagens skiftende kunstscene der kunstnere ofte inntar flere roller. Tema for utstillingen er å portrettere oss selv som kurator og kunstnergruppe. Å synliggjøre spenningsfeltet mellom det individuelle og det kollektive uttrykket og å kartlegge vår kunstneriske virksomhet.


Installasjonen er bygget opp som et rebusløp i kunst, med en dokumentarisk, og en fortellende del. I den dokumentariske delen viser vi vår drift av Galleri Temp. I den fortellende delen stiller vi spørsmål rundt det å skape kunst, selve verket. Ved å sample nye og gamle arbeider, fragmenter, skisser og å kartlegge nettverk og omgivelser, skaper vi et nytt verk, en ny sammenheng. Vår framgangsmåte er en ‘forurensing’ av hverandres individuelle arbeider. Denne metoden har vært en fruktbar strategi vi har utviklet gjennom ulike utstillings-konsepter Her overfører vi metoden til verket Temporary Space Invasion - we´ll soon invade a space near you!