Temp Artist Group

Bergen Kunsthall, Point Break/”Surface”: ”BarVolt”, 2000

1/4

The weekend in question, Temp constructed a bar/discussion room in connection with surFace's arrangement during the BergArt Festival (Bergen Art Festival). surFace represented an art happening stretching over two days during which theory, entertainment and clubbing were successfully combined.

We constructed a multipurpose room as a setting for this arrangement. We made references to the simplicity of electronic mechanics and utilized the idea of old school physics in combination with simple bar aesthetics.

In practice, we constructed a wall frieze which ran the entire length of the room and which consisted of wires, switches, lights and diodes connected to provide the light in the room. In this landscape we also placed a multitude of non-functioning elements which although did contribute to the image of what lies beneath the switches and buttons we are surrounded by in everyday life. We also constructed an electric fence which was mounted to a wall and which the visitors could try out.

On each table in the bar, an electric diode installation was placed to provide the right atmosphere. On the wall behind the bar counter we projected slides which displayed construction sketches and illustrations from technical literature. The associations to the art world were evident in the walls and contributed to the atmosphere.

NO

Den aktuelle helgen bygde Temp et bar/diskusjonsrom i forbindelse med surFace sitt arrangement under BergArt Festival (Bergen Kunstfestival). surFace representerte en kunsthappening som strakte seg over to dager der teori, underholdning og klubbing ble vellykket kombinert.

Vi konstruerte et flerbruksrom som ramme for dette arrangementet. Vi refererte til enkelheten i elektronisk mekanikk og brukte ideen om old school fysikk i kombinasjon med enkel barestetikk.

I praksis konstruerte vi en veggfrise som gikk i hele lengden av rommet og som besto av ledninger, brytere, lys og dioder koblet til for å gi lyset i rommet. I dette landskapet plasserte vi også en mengde ikke-fungerende elementer som selv bidro til bildet av hva som ligger under bryterne og knappene vi er omgitt av i hverdagen. Vi bygde også et elektrisk gjerde som ble montert på en vegg og som de besøkende kunne prøve ut.

På hvert bord i baren var det plassert en elektrisk diodeinstallasjon for å gi den rette atmosfæren. På veggen bak bardisken projiserte vi lysbilder som viste byggeskisser og illustrasjoner fra faglitteratur. Assosiasjonene til kunstverdenen var tydelige i veggene og bidro til stemningen.