Temp Artist Group

Temp - USF Bergen 2004

1/16

Exhibition display room USF, Bergen, September 2004

In the exhibition 'only temp' we examined the tension between individual and collective expression when working closely together. Specifically, the exhibition consisted of individual works from each artist as well as two larger joint works.

The installation 'lounge' is such a work. From a joint concept, we built up the installation from individual works, sketches, background material, furniture and slides taken from the individual artist and from our previous collaboration. This is how we wanted to explore the situation of entering each other's art. By asking questions about creating art by putting together and sampling new and old works, parts, fragments of works, sketches and surroundings that are part of a creative process. We wanted to say more about our collective and individual work process and provide information that a "finished" work often loses in the final phase.

https://usf.no/

“Lounge” is now a part of Sørlandets Kunstmuseums collection: https://www.skmu.no/

NO:

Utstilling visningsrommet USF, Bergen, september 2004

I utstillingen ’bare temp’ undersøkte vi spenningsfeltet mellom det individuelle og det kollektive uttrykk når man arbeider tett sammen. Konkret besto utstillingen av enkeltverker fra hver kunstner samt  to større fellesarbeider.

Installasjonen ’ lounge’ er et slikt verk. Fra et felleskonsept bygget vi installasjonen opp av enkeltverk, skisser, bakgrunns materiale, møbler og lysbilder hentet fra den enkelte kunstner og fra vårt tidligere samarbeide. Slik ønsket vi å utforske situasjonen med å gå inn i hverandres kunst. Ved å stille spørsmål rundt det å skape kunst ved å sette sammen og sample nye og gamle arbeider, deler, fragmenter av verk, skisser og  omgivelser som er en del av en skapende prosess. Vi ønsket å si mer om vår kollektive og individuelle arbeidsprosess og gi informasjon som gjerne et ”ferdig” verk mister i sluttfasen.

Lounge er nå en del av Sørlandets Kunstmuseum samling:

https://www.skmu.no/